Kontakt

 

ČAKI d.o.o.

Gmajna 8
51321 Vrata
cakidc@gmail.com
tel: +385 98 610 233

OIB: 11367464331
IBAN: HR1823600001102501949
SWIFT: ZABAHR2X, Zagrebačka banka d.d.


Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci s matičnim brojem subjekta MBS: 040313856.
Temeljni kapital društva je 20.000,00 kn. Uprava društva: Hrvoje Čakalo.